بیمه ایران

 ZW5hbWFkLmly صدورآنلاین بیمه نامه درایام تعطیل :09121268394

بیمه آنلاین نمایندگی بیمه عمر بیمه ایران

قوانین کیفری و مجازات بیمه گر و بیمه گزار در قانون بیمه شخص ثالث

چاپ

قوانین و مجازات کیفری تقلب در بیمه شخص ثالث

مجازات تقلب در قانون بیمه شخص ثالث بیمه ایران

قوانین و مجازات تقلب در قانون بیمه شخص ثالث

بخش ششم در قانون بیمه شخص ثالث  قوانین کیفری ومجازاتهای پیش بینی شده در رابطه با رفتارمتقلبانه بیمه گر یا نمایندگان وی،عدم پرداخت منابع صندوق ، رفتار متقلبانه در صحنه سازی تصادفات توسط بیمه گزار یا اشخاص ثالث و .... را تبیین می کند این بخش شامل پنج ماده است و مفاد59 تا 63 قانون بیمه شخص ثالث را به خود اختصاص می دهد .

قانون بیمه شخص ثالث

شرایط پرداخت خسارت قانون بیمه شخص ثالث ایران

بخش ششم قوانین مجازات تقلب توسط بیمه گر بیمه گزار صندوق و اشخاص ثالث

ماده ۵۹ ـ عدم پرداخت حقوق قانوني صندوق از سوي بيمه گر يا نمايندگي آنان، مصرف درآمدهاي صندوق در غير از موارد مصرح قانوني و همچنين عدم اجراي تكاليف مقرر در مواد ( ۴۵) و ( ۴۶) و ( ۴۸) اين قانون علاوه بر تخلف اداري يا انتظامي در حكم دخل و تصرف در وجوه عمومي است.

ماده ۶۰ ـ فروش هر نوع بيمه نامه يا مبادرت به عمليات بيمه گري يا نمايندگي بيمه بدون مجوز قانوني، در حكم كلاهبرداري است و مرتكب علاوه بر مجازات كلاهبرداري، ضامن جبران خسارت وارده حسب مورد به زيان ديده يا صندوق به نرخ روز جبران مي باشد.

ماده ۶۱ ـ هركس با انجام اعمال متقلبانه مانند صحنه سازي صوري تصادف، تعويض خودرو يا ايجاد خسارت عمدي، وجوهي را بابت خسارت دريافت كند، به حبس تعزيري درجه شش و جزاي نقدي معادل دو برابر وجوه دريافتي محكوم مي شود. شروع به جرم مندرج در اين ماده علاوه بر مجازات مقرر براي شروع به جرم در قانون مجازات اسلامي، مستوجب جزاي نقدي درجه پنج مي باشد.

ماده ۶۲ ـ هرگاه شخصي برخلاف واقع خود را به عنوان راننده وسيله نقليه مسبب حادثه معرفي كند به مجازات حبس درجه هفت محكوم مي شود؛ راننده نيز چنانچه در اين امر تباني كرده باشد به مجازات مذكور محكوم مي شود.

ماده ۶۳ ـ در صورتي كه مسؤوليت مسبب حادثه مشمول تعهدات بيمه گر باشد، جز در موارد مصرح در ماده ( ۱۵) اين قانون، مقررات مربوط به نحوه اجراي محكوميت هاي مالي در خصوص وي قابل اجراء نيست.

بخش هفتم ـ مقررات نهائي
این بخش شامل بخش نهایی قانون بیمه شخص ثالث است که آیین نامه اجرایی بیمه شخص ثالث و نسخ قوانین قبلی را توصیف می کند این بخش شامل سه ماده است
توضیحات بیشتر........

نکته خیلی مهم

بخاطر داشته باشید

هرکسی که قصد دارد حتی یک لحظه به رانندگی مبادرت ورزد می بایست حداقل یک بار هرکسی که قصد دارد حتی یک لحظه به رانندگی مبادرت ورزد می بایست حداقل یک بار قوانین مجازات رفتار متقلبانه بیمه گر ، صندوق ، بیمه گزار و اشخاص ثالث را مطالعه نماید

بند ششم قانون بیمه شخص ثالث رفتار متقلبانه مقرر در قانون بیمه شخص ثالث را تبیین می کند مطالعه آن یک ضرورت است.

دوست عزیز
آیا مزایای سفارش و مشاوره آنلاین بیمه شخص ثالث را می دانید
کاهش ترافیک
کاهش هزینه
تحویل فوری و رایگان در محل
انتخاب بیمه ایران نمایندگی علوی حق شماست

تماس با نماینده برتر بیمه شخص ثالث بیمه ایران

جهت اطلاع از آخرین اطلاعات و مشاوره قانون بیمه شخص ثالث و قیمت بیمه شخص ثالث انواع خودرو با شماره های ویژه: 02187170 و 02188505454 تماس حاصل فرمایید و یا جهت مشاوره آنلاین اینجا را کلیک و فرم ساده آنرا تکمیل نماید

قوانین بیمه شخص ثالث قوانین کیفری قانون بیمه شخص ثالث مجازات تقلب در قانون بیمه شخص ثالث مجازات کیفری تقلب در بیمه شخص ثالث