بیمه ایران

  صدورآنلاین بیمه نامه درایام تعطیل :09121268394

بیمه آنلاین نمایندگی بیمه عمر بیمه ایران

بیمه گذار

جستجوی کلیدواژه
واژه معنی
بیمه گذار

شخصیتی است حقیقی یا حقوقی که طرف تعهد بیمه گر است در واقع بیمه گذار با پرداخت حق بیمه و تکمیل فرم پیشنهاد بیمه نامه تعهداتی را که با بیمه گر در شرایط عمومی و خصوصی به توافق رسیده است متقبل می شود

underwriter

policyholder