بیمه اموال

جستجوی کلیدواژه
واژه معنی
بیمه اموال

 بیمه اموال در کنار بیمه اشخاص و بیمه مسئولیت سه ضلع اصلی صنعت بیمه را تشکیل می دهند ، بیمه اموال همانطور که از نامش پیداست پوشش خسارت‌های وارد شده به اموال مشخصی كه ممكن است بر اثر حوادثی همچون آتش‌سوزی، طوفان یا دزدی زیان ببینند یا خراب شوند، را در بر می گیرد،بیمه نامه های آتش سوزی،بدنه اتومبیل و باربری از ارکان اصلی بیمه های اموال محسوب می گردند.

Property insurance