بیمه آتش سوزی

جستجوی کلیدواژه
واژه معنی
بیمه آتش سوزی

بیمه آتش سوزی

بیمه آتش سوزی یکی زیر شاخه های بیمه اموال و پوشش های آن تامین و جبران زیان‌هایی که بر اثر وقوع آتش‌سوزی، صاعقه و انفجار به اموال و دارایی مورد بیمه وارد می‌شود. بیمه آتش سوزی دارای پوشش‌های فرعی یا خطرات تبعی شامل پوششهای  بسیاری مانند خطرات سیل و زلزله، سرقت با شکست حرز، ترکیدگی لوله، ضایعات ناشی از برف و باران خسارات ناشی از سقوط هواپیما دور و نزدیک نشست و … نیز می باشد

Fire Insurance

مقالات بیمه آتش سوزی را حتما بخوانید