هزینه بیمه تکمیلی

قیمت درمان تکمیلی یا هزینه بیمه تکمیلی ایران به عوامل مختلفی بستگی دارد در واقع نمی توان قیمت ثابتی برای بیمه های درمانی تعیین نمود.

در بیمه تکمیلی ایران قیمت به عوامل زیر بستگی دارد:

1-تعداد افرادبیمه شده و افراد تحت تکفل آنها

2-سابقه بیمه ای یا ضریب خسارت بیمه درمان بیمه گزار در سالهای قبل

3-میزان ارتباط بیمه شده با بیمه ایران یا میزان سایر رشته های بیمه ای بیمه گزار نزد بیمه ایران

مانند :بیمه مسئولیت ، بیمه آتش سوزی ، بیمه مهندسی ، بیمه اتومبیل ، بیمه اشخاص و  بیمه باربری

4-میزان پوشش های تکمیلی انتخاب شده از قبیل:هزینه بستری، جراحی و بستریهای اصلی ، بیمه تکمیلی زایمان

بیمه دندانپزشکی،بیمه نازایی ، آزمایشگاه ، ویزیت و دارو ، انواع پوشش پاراکلنیکی و .............

5-میزان تعهد درخواستی برای هر بند توسط بیمه گزار

6-بخشنامه های صادره توسط اداره کل اشخاص بیمه ایران

7-آخرین تعرفه های نظام پزشکی

جهت اطلاعات بیشتر در مورد بیمه تکمیلی ایران می توانید به بخشهای زیر مراجعه کنید:

بیمه درمان تکمیلی زایمان چیست؟

بیمه تکمیلی ایران

بیمه درمان تکمیلی

نقش بیمه تکمیلی در کاهش هزینه زایمان

بیمارستانهای طرف قرار داد بیمه تکمیل ایران

سوالات متداول بیمه تکمیلی ایران

بیمه عمر مان

دوست گرامی
در صورتی که هرگونه پرسش یا ابهامی جهت سفارش بیمه نامه تکمیلی خود دارید لطفا با شماره تلفن  88544842 تماس حاصل فرمائید

www.bimeonline.com