بیمه آتش سوزی
 
بیمه آتش سوزی بیمه ایران یکی از اصلیترین و نخستین پوشش هاییست که در جهان و سپس در ایران ارائه گردیده است . موضوع بیمه آتش سوزی ، تأمین خسارت و جبران زیان‌های مالی و مادی است که بر اثر وقوع خطر اصلی آتش‌سوزی ، انفجار و صاعقه به اموال و دارائی‌های منقول و یا غیرمنقول بیمه‌گذار اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی وارد می‌شود. بنابراین در بیمه آتش سوزی ، فقط خسارت‌های مالی تحت پوشش قرار می‌گیرند نه خسارت‌های جانی و بدنی.  لازم به ذکر است که خسارت وارد به اموال اشخاص ثالث بر اثر وقوع آتش‌سوزی که مطابق قانون، موجب مسئولیت و پاسخ‌گویی بیمه‌گذار شود نیز همراه پوشش خطر آتش‌سوزی یا به‌طور جداگانه از طریق بیمه مسئولیت مدنی مورد تأمین بیمه‌گران قرار می‌گیرند. بیمه آتش سوزی مانند سایر شاخه‌های بیمه اموال ، شامل اصل غرامت، قاعده جانشینی، اصل حسن نیت، قاعده نفع بیمه‌ای و قاعده نسبی سرمایه و حق‌بیمه می‌باشد.
زیر شاخه های بیمه آتش سوزی عبارتند از:

    بیمه آتش سوزی واحدهای مسکونی
   
    رشته بیمه آتش سوزی واحدهای مسکونی مشتمل بر 5 زیررشته می‌باشد که عبارتند از:
       

        بیمه منازل مسکونی

        طرح بیمه حامی
       
        طرح جامع خانه و خانواده
       
        مسکونی طرح همگانی
       
        مسکونی با پوشش زلزله
    
        طرح مهر
       
    بیمه آتش سوزی مراکز غیرصنعتی
   
    رشته بیمه آتش سوزی مراکز غیر صنعتی مشتمل بر 2 زیررشته می‌باشد که عبارتند از:
       

     معمولی مراکز غیرصنعتی
       
     طرح جامع اصناف
       
    بیمه آتش سوزی مراکز صنعتی
  
    جهت اطلاع از نرخ و شرایظ بیمه های آتش سوزی و مشاوره رایگان با شماره تلفن ویژه 88544842 تماس حاصل فرمایید

www.bimeonline.com